Dita Nováček Vidličková

dutinka

Má na starosti kompletní agendu, organizaci a zajištění školení a seminářů.

dita@dikce.cz         +420 736 738 100


Google+