Justiční Akademie

JUSTIČNÍ AKADEMIE

•  připravuje a organizačně zabezpečuje výchovně vzdělávací akce v rámci přípravy justičních a právních čekatelů a soustavné vzdělávání soudců, státních zástupců a dalších osob působících v justici;

•  vzdělávací akce organizuje v úzké součinnosti se soudy a státními zastupitelstvími tak, aby co nejvíce odpovídaly jejich potřebám;

•  zajišťuje kvalifikační studium vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státního zastupitelství podle zvláštního předpisu;

•   poskytuje knihovnické a informační služby;

•  vypracovává metodiku přijímacích pohovorů justičních a právních čekatelů a podílí se na organizačním zajištění zkoušek justičních a právních čekatelů;

•  je členem mezinárodních vzdělávacích justičních institucí a zprostředkovává  zde vzdělávání.


Google+