Krizová komunikace

Jedná se o volné pokračování kurzu Základy sociální komunikace.
Už samotný pojem krizová komunikace stojí za zamyšlení. Krizové situace v komunikaci jsou výsostně individuální. Libovolnou situaci jeden člověk zvládá bez sebemenších obtíží, pro jiného může být neřešitelným problémem. Stejně tak jistý typ člověka je pro někoho vítaným partnerem, pro jiného pak může být zdrojem iritace. Obsahem a náplní tohoto výcvikového kurzu bude zvládání krizových situací v komunikaci.
Tento kurz je rozdělen do tří částí. V první části se budeme věnovat:
  1. pojmu krizová komunikace
  2. patologické a nezdravé komunikaci
  3. problematice aktivního naslouchání
  4. typům a typologii komunikačních partnerů, kteří mohou být problematičtí
 
V navazující druhé části pak:
  1. kritice (přijímání x udělování)
  2. teorii konfliktu a jeho stupňování
  3. efektivnímu zvládání konfliktních situací
 
Závěrečná třetí část pak obsahuje:
  1. problematiku manipulace a manipulativního chování
  2. praktický výcvik zvládání krizových situací a problematických typů lidí
Praktický výcvik bude realizován v podobě ukázkových komunikačních situací s využitím kamery a následné analýzy videozáznamů.
 
Doba trvání: každá část v délce 8 vyučovacích hodin.

Google+