Portfolio

 

Základy sociální komunikace

Komunikace je každodenní činností každého z nás. O to je závažnější, kolika chyb se v ...
Více...

Krizová komunikace

Jedná se o volné pokračování kurzu Základy sociální komunikace.Už samotný pojem krizová komunikace stojí za ...
Více...

Osobnost v zátěži

Jedním z nejzávažnějších problémů současnosti je její hektičnost. Není náhodou, že jejím důsledkem bývá něco, ...
Více...

Stanovení cílů organizace

Má-li být organizace úspěšná, je nezbytné, aby si sama definovala svoje poslání, cíle, uznávané hodnoty ...
Více...

Manažerské dovednosti

Klasické výcvikové techniky doplněné sebereflexí.Struktura: motivování vedení lidí delegování time management koučování konflikt management team ...
Více...

Řízení lidských zdrojů | personální management

Jedná se o systém přednášek a praktických výcvikových aktivit, který lze pojmout komplexně, nebo pouze ...
Více...

Sebeprezentace, Rétorika

Většina povolání předpokládá nutnost jednání s jinými lidmi. Není žádným překvapením, že k němu je ...
Více...

Google+