Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Zřizovatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

Předmět a hlavní účel činnosti:

Organizace poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní a lůžková základní a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče a lékárenská činnost. Organizace provádí vědeckou, vzdělávací a informační činnost ve zdravotnictví, jíž se zejména rozumí provádění klinického hodnocení účinků léků a nové zdravotnické techniky, vědeckovýzkumná činnost, pregraduální výchova zdravotnických pracovníků, postgraduální a kontinuální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a zajištění činnosti odborné knihovny.

 

 

Doplňkové činnosti:

  1. Zkoušky stability u zdrojů ionizujícího záření.
  2. Provozování hostinské činnosti pro osoby, které nejsou pacienty ani zaměstnanci organizace.
  3. Sterilizaci zdravotnických prostředků a materiálu.
  4. Nákup a prodej zboží.
  5. 5. Technické činnosti v dopravě
  6. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Google+