Osobnost v zátěži

Jedním z nejzávažnějších problémů současnosti je její hektičnost. Není náhodou, že jejím důsledkem bývá něco, čemu se říká „syndrom vyhoření“ (burnout syndrome).
Cílem kurzu je sebereflexní pohled účastníků na problematiku zátěže, frustrace a stresu. Z hlediska formy se bude jednat o kombinaci teoretického výkladu a výcvikové metody, doplněné o zpětnovazebné dotazníky a testy.
Kurz je rozdělen do dvou částí.
Obsahem první části bude problematika:
 1. orientace vůči novým podnětům a situacím
 2. pojem frustrace a stres
 3. jak poznat, že jsme ve stresu
 4. nejčastější stresory
 5. průběh stresové reakce
 6. adaptační mechanismy
 7. syndrom vyhoření
 
Druhé část kurzu by se dala nazvat: Jak bojovat se stresem, prevence syndromu vyhoření.
Jejím obsahem bude:
rozpoznání přítomnosti stresu
 1. chování typu B
 2. fyzická kondice
 3. problematika vnitřní řeči
 4. interpersonální dovednosti
 5. základy asertivity
 6. time management
 7. relaxace
 
Doba trvání výcviku: 2x 8 hodin

Google+