Řízení lidských zdrojů | personální management

Jedná se o systém přednášek a praktických výcvikových aktivit, který lze pojmout komplexně, nebo pouze v jednotlivých částech. Tomu pak odpovídá i časový rozsah.
 1. systém řízení lidských zdrojů
 2. nositelé personálního řízení
 3. popis pracovního místa
 4. získávání a výběr pracovníků
 5. pracovní adaptace
 6. hodnocení zaměstnanců
 7. řízení kariéry, osobní rozvoj zaměstnanců
 8. podniková /organizační/ kultura
 9. systém výchovy a vzdělávání
 10. systém řízení jakosti / ISO, TQM /
 11. sociální analýzy
 12. personální informace
 13. personální controlling
 14. řízené rozhovory související s personálním řízením
 

Google+