Sebeprezentace, Rétorika

Většina povolání předpokládá nutnost jednání s jinými lidmi. Není žádným překvapením, že k němu je nezbytné dokonalé zvládnutí řeči, výslovnosti, správně používat hrudní a brániční dýchání ale také umění vlastní sebeprezentace a sebeprosazení.
Bohužel je to právě oblast, v níž znalosti a dovednosti jsou velmi často dost chabé. S politováním lze konstatovat, že to platí v naší společnosti obecně.
A aby nedošlo k omylu. Nejedná se pouze o herce, redaktory v televizi či rozhlase, pedagogy, obchodníky, managery. Je to problém obecný a rozšířený.
Tento výcvikový kurz je zaměřen právě na získání dovedností tohoto druhu.
 
Struktura:
 1. Jak efektivně využít hrudního a bráničního dýchání
 2. jak pracovat s dechem
 3. co je to přídech a jak ho využít
 4. hlas
 5. artikulace – jak vyslovovat souhlásky a samohlásky
 6. artikulační orgány
 7. slovní šev a ráz
 8. zvuková modulace mluveného projevu
 9. mluvní tempo
 10. práce s textem
 11. sebeprezentace
 
Celý kurz je pojat jako výcvikový. Každý účastník se naučí pod dohledem zkušených lektorů elementární dovednosti nutné k zvládnutí jakéhokoliv projevu na veřejnosti. Bez ohledu na to, zda se jedná o profesionální potřeby, nebo každodenní užití jazyka.
 
Lektory kurzu jsou:
Mgr. Jana Altmannová – herečka, dabérka, pedagog DAMU Praha
PhDr. Miroslav Kadlčík – psycholog, zkušený lektor v oblasti aplikované psychologie a komunikace.

Google+