Stanovení cílů organizace

Má-li být organizace úspěšná, je nezbytné, aby si sama definovala svoje poslání, cíle, uznávané hodnoty podobně. Tento workshop je technikou, jak toho dosáhnout.
Obsahem a cílem workshopu je:
  • Definování mise
  • Definování hodnot
  • Kritické faktory úspěchu
  • Aktivity nutné k dosažení cílů
  • Akční plán
 
Cílem výcvikového programu je definování strategických cílů organizace, definování hodnot, které chce organizace ctít a kritických faktorů nutných k dosažení úspěchu.
Celá akce je ukončena zpracováním akčních plánů v jednotlivých oblastech.
 
Akce je určena pro homogenní skupiny. Jedna organizace, nejlépe vedení firmy plus vybraní jednotlivci (specialisté z oborů provozu, investic, personalistiky, marketingu a podobně, případně doplněni výkonnými pracovníky provozu).
Skupina by neměla přesáhnout počet 15 osob. / Ideálním počtem je 12 /.
 
Doba trvání cca 2 dny (16 vyučovacích hodin) / záleží na kvalitě skupiny /.
 
 
 
Poznámka: není vhodné realizovat přímo ve firmě z důvodu rušení, odvolávání a podobně. Nejvhodnější je zorganizovat akci v odlehlém místě.

Google+