Základy sociální komunikace

Komunikace je každodenní činností každého z nás. O to je závažnější, kolika chyb se v ní dopouštíme. Velmi často nevědomě. Tento kurz má za cíl poukázat na elementární prvky komunikace. A nejen to. Snahou je vysvětlit problém sociálního vnímání, tedy toho, co výrazně ovlivňuje kvalitu komunikace. Nezanedbatelným cílem je i „zlomení“ mýtů a polopravd, které se v souvislosti s komunikací mezi lidmi objevují.
Metodou se bude jednat o teoretický výklad kombinovaný s výcvikem a zážitkovým učením.
Kurz je rozdělen do dvou částí. V první bude problém komunikace vysvětlen spíše z pohledu teoretického.
Obsah první části:
 1. vymezení pojmů
 2. sociální percepce (vnímání)
 3. sociální komunikace
 4. komunikační kanál, proces komunikace
 5. bariéry komunikace
 
V druhé části kurzu si účastníci sami na sobě prakticky vyzkouší jednotlivé složky neverbální a verbální komunikace. Druhá část má charakter zážitkového učení.
Obsah druhé části:
– neverbální komunikace
 • mimika
 • proxemika (komunikace vzdáleností)
 • optika (umění dotyku)
 • posturologie a gesta
 • paralyngvistika
 • oděv
 • chování
 • komunikace předměty
– verbální komunikace
 • obsah pojmů
 • druhy otázek
 • rozhovor a jeho typy
 • aktivní naslouchání
 
Doba trvání: každá část 8 hodin.

Google+